Honlap Fel Tartalomjegyzék

 Emlékérmesek

 

 

Korábban Kari emlékérmet kapottak (1989-2009)

Kivonatos névsor: egyetemünk oktatói

Dr. Antal Miklós, ny. egyetemi adjunktus, Gépelemek Tanszéke
Dr. Apró Ferenc egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Arany Ilona egyetemi docens, Matematikai Intézet
Dr. Balogh András egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Bancsik Zsolt egyetemi adjunktus, Ábrázoló Geometriai Tanszék
      Bártfai István egyetemi adjunktus, Idegennyelvi Oktatási Központ
Dr. Béres Lajos, ny. egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Berta Miklós egyetemi docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár, Mechanika Tanszék
Dr. Bozóki Géza ny. egyetemi adjunktus, Vegyipari Gépek Tanszéke
Dr. Csekő Béla, ny. egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Cselényi József, egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Csermely Tibor főiskolai docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Czabán János egyetemi tanár Vállalatgazdaságtani Tanszék
Dr. Czibere Tibor, egyetemi tanár, Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
      Daróczy Levente , egyetemi adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Demendy Zoltán ny. egyetemi tanár, Fizika Tanszék
Dr. Dénes Miklós, ny. egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Dormány Mihály egyetemi docens
Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, Gép- és Terméktervezési Tanszék
      Dömötör Ferenc, ny. egyetemi adjunktus, Matematikai Intézet
Dr. Drobni József, ny. egyetemi tanár, Gépelemek Tanszéke
Dr. Dudás László egyetemi docens, Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. habil Ecsedi István egyetemi docens, Mechanika Tanszék
Dr. Erdélyi Ferenc, ny. egyetemi docens, Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Fábry György, ny. egyetemi tanár, Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
      Fancsali József, ny. egyetemi adjunktus, Gépelemek Tanszéke
      Fancsali Józsefné, ny. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Faragó Károly egyetemi docens, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Farkas József, egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Firtkó János, ny. egyetemi docens, Fizikai Tanszék
Dr. Forrai László egyetemi docens, Mechanika Tanszék
Dr. Gál Gaszton egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Gál István egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Gárdus János, igazgatóhelyettes, Idegennyelvi Lektorátus
Dr. Geiger János egyetemi docens, Ábrázoló Geometriai Tanszék
Dr. Gribovszki László, ny. egyetemi tanár, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Gyáni Károly, ny. egyetemi docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Hajós Mihály ny. egyetemi adjunktus
Dr. Heidrich László egyetemi docens, Posztumusz
      Herczeg István, ny. egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
      Herendovics Imre, ny. c. egyetemi docens, Diósgyőri Gépgyár
      Hornyik László, ny. egyetemi adjunktus, Szerszámgépek Tanszék
Dr. Huszthy László, ny. egyetemi docens, Matematikai Intézet Analízis Tanszék
Dr. Illés Béla egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
      Jálics Károly főiskolai docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Jakab Endre egyetemi docens, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
      Jármai Károlyné, ny. nyelvtanár, Idegennyelvi Lektorátus
Dr. Jeney Károly egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
Dr. Jezsó Károly
Dr. Joó Gyula egyetemi docens, Vegyipari Gépek Tanszéke
      Kazár László, ny. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Kálovics Ferenc ny. egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
Dr. Kerekes István egyetemi docens, Mechanika Tanszék
      Keresztes János, egyetemi docens, Vegyipari Gépek Tanszéke
Dr. Király Béla, egyetemi docens, Mechanikai Tanszék
Dr. Király Béláné, ny. egyetemi adjunktus, Ábrázoló Geometriai Tanszék
Dr. Kiss Antal egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
      Kiss Irén nyelvtanár
Dr. Kiss Lajos, ny. egyetemi docens, Mechanikai Tanszék
Dr. Komócsin Mihály, egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Kordoss József, ny. egyetemi tanár, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Kovács László, főiskolai docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
      Kovács Ferenc, ny. egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Kováts Attila egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Kozák Imre, egyetemi tanár, Mechanikai Tanszék
Dr. Körtesi Péter egyetemi docens, Analízis Tanszék
Dr. Kövesi Gyuláné dr. egyetemi adjunktus, Ábrázoló Geometriai Tanszék
Dr. Kröell Dulay Imre, ny. egyetemi docens, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Lányi Andor, ny. egyetemi docens, Elektrotechnikai Tanszék
Dr. Lehoczky László osztályvezető, Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
Dr. Leskó Balázs, egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Lévai Imre, egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Lizák József, ny. egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Lorencz Sándor ny. főiskolai tanár
      Ludvig László, ny. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék 
Dr. Madarász János egyetemi adjunktus, Testnevelési Tanszék
Dr. Mádai Ferenc, ny. egyetemi adjunktus, Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék
      Majoros László ny. egyetemi adjunktus, Fizika Tanszék
Dr. Mang Béla egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Marosné dr. Berkes Mária egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Mészáros Józsefné egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
      Mihályfi Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Molnár József, egyetemi docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Molnár László ny. főiskolai docens, Szerszámgépek Tanszéke
      Mörk János, ny. egyetemi docens, Mechanikai Tanszék
Dr. Nagy Aladár egyetemi tanár, Gazdaságtudományi Kar
Dr. Nagy Ferenc egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
      Nagy Géza, ny. egyetemi adjunktus, Gépelemek Tanszéke
Dr. Nagy Gyula egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
      Nagy Ottó Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Sándor egyetemi docens, Mechanika Tanszék
Dr. Nagy Tamás egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
Dr. Nándori Frigyes egyetemi docens, Mechanika Tanszék
Dr. Németh János egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Nyíri András, egyetemi tanár, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
Dr. Obádovics J. Gyula, ny. egyetemi tanár, Matematikai Intézet
      Orosz László, egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Ortutay Miklós egyetemi docens, Vegyipari Gépek Tanszéke
Dr. Páczelt István, akadémikus, egyetemi tanár, Mechanikai Tanszék
Dr. Pance Miklós egyetemi docens, Általános Informatikai Tanszék
Dr. Pap József egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Pap Józsefné dr. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Patkó Gyula egyetemi tanár, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Péter József egyetemi docens, Gép- és Terméktervezési Tanszék
Dr. Petrich Géza, egyetemi tanár, ME Gépészmérnöki Kar
Dr. Petrich Gézáné egyetemi adjunktus
Dr. Pirkó József, ny. egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Porpáczy Lajos egyetemi adjunktus, Mechanika Tanszék
Dr. Raisz Péter egyetemi docens, Alkalmazott Matematikai Tanszék
Dr. Raisz Péterné egyetemi docens, Matematikai Intézet
Dr. Rejtő Ferenc, egyetemi adjunktus, Elektrotechnikai Elektronikai Tanszék
Dr. Romvári Pál, egyetemi tanár, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Salánki József egyetemi adjunktus Informatikai Intézet
Dr. Sályi István, ny. egyetemi tanár, Mechanikai Tanszék
Dr. Sántha Csongor ny. egyetemi docens, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Sárvári József egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Schäffer József egyetemi adjunktus, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Schifter Ferenc egyetemi docens, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
      Silling János, ny. főiskolai docens
Dr. Siposs István, egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Soós Ferenc ny. egyetemi adjunktus, Matematikai Intézet
Dr. Sulyok András egyetemi docens, Automatizálási Tanszék
Dr. Susánszky János, ny. egyetemi tanár, Ipargazdaságtani Tanszék
Dr. Szabó László egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Ottó egyetemi docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Szabó Szilárd egyetemi docens, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek
Dr. Szabó Szilárdné Dr. Makó Ildikó egyetemi docens, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Szakály Dezső egyetemi docens, Gazdaságtudományi Kar
Dr. Szaladnya Sándor, ny. egyetemi tanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Dr. Szalontai István főiskolai docens, Matematikai Intézet
Dr. Szarka Zoltán, ny. egyetemi docens, Matematikai Intézet
Prof. Dr. Szeidl György egyetemi tanár, Mechanika Tanszék
Dr. Szente József egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Szentirmai László, egyetemi tanár, Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék
Dr. Szintay István egyetemi tanár, Vezetési Tanszék
Dr. Szota György, egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
      Szabó Imre, ny. egyetemi adjunktus, Mechanikai Tanszék
Dr. Szótér László egyetemi docens, Fizika Tanszék
      Szőnyi József egyetemi adjunktus
Dr. Szűcs János, ny. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Tajnafői József, egyetemi tanár, Szerszámgépek Tanszéke
Dr. Takács Csaba egyetemi docens, Fizika Tanszék
      Tar Sándor, ny. egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Tarján Iván, egyetemi tanár, Eljárástechnikai és Geotechnikai Berendezések Intézet Eljárástechnikai Tanszék
      Téglássy Ferenc, ny. egyetemi docens, Ábrázoló Geometriai Tanszék
Dr. Terplán Zénó, egyetemi tanár, Gépelemek Tanszék
Dr. Tevan György egyetemi docens
Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Tolvaj Béla egyetemi docens, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens, Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék
Dr. Török Imre egyetemi docens, Mechanikai Technológiai Tanszék
Dr. Török Pálné nyelvtanár, Idegennyelvi Oktatási Központ
      Ungár Tamás, ny. egyetemi adjunktus, Gépelemek Tanszéke
Dr. Urbán Rozália főiskolai docens, Vezetési Tanszék
      Varga Gábor, ny. egyetemi docens, Gépelemek Tanszéke
Dr. Varga Gyula egyetemi docens, Gépgyártástechnológiai Tanszék
Dr. Vankó Richárd, ny. egyetemi tanár, ME Gépészmérnöki Kar
Dr. Vékony Sándor ny. egyetemi adjunktus, Gépgyártástechnológiai Tanszék
      Veresné Dr. Somosi Mariann egyetemi docens, Vezetéstudományi Intézet
Dr. Víd Józsefné, ny. nyelvtanár
      Vida András, ny. egyetemi adjunktus, Gépelemek Tanszéke
Dr. Vida György, ny. egyetemi docens, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
      Vidó Endre, ny. egyetemi docens, Mechanikai Tanszék
Dr. Vincze Endre, egyetemi tanár, Matematikai Intézet
      Vincze László, igazságügyi műszaki szakértő
      Visnyei László ny. egyetemi adjunktus, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek
      Völgyes Lajos egyetemi adjunktus, Vegyipari Gépek Tanszéke

Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: iitdl@uni-miskolc.hu.
Utolsó módosítás:  2010.05.28.